Welkom

WELKOM

'Met aandacht

voor de innerlijke kracht

van elk kind’

Een kind zien spelen, huppelen, genieten en lachen is één van de mooiste dingen in het leven. 

Tegenwoordig worden kinderen echter meer en meer geconfronteerd met stress, zorgen, angsten,… en geven ze heel wat signalen die aantonen dat ze slecht in hun vel  zitten.

Wij streven er  naar dat  elk  kind  zich erkend en ondersteund voelt zodat  het terug vat kan krijgen op de aanwezige moeilijkheden.
Visie

In onze praktijk ‘In volle bloei’ wordt de innerlijke kracht van het kind als aanknopingspunt gebruikt. Sterktes worden aangesproken en succeservaringen  aangeboden. De impact hiervan is opvallend groot. Dit omdat kinderen die het vertrouwen in zichzelf terugvinden veel ontvankelijker zijn, stapsgewijs moeilijkheden durven aanpakken en uitdagingen aangaan.

Dit is waar psychomotoriek om draait: de psyche en de motoriek die  hand in hand samengaan. Ze oefenen een versterkende wisselwerking op elkaar uit zodat het kind in volle bloei verder kan ontwikkelen.
- Griet Ghysels -